29 aug. 2010

Vy över Haparanda tidigt 1920 talet

En vy över Haparanda och Torneå i slutet av 1910 talet eller början av 1820 talet. Observera att Stationsgatan inte är färdigbyggd och Scala biografen saknas som tillkom 1926.
Det är fritt att kommentera eller komplettera bilden med mer information.

21 aug. 2010

Rubrikbilden i full format.

Rubrikbilden i panoramaformat från Vattentornet i Torneå med IKEA i centrum. Bilden bredd 1500 p. Fotomontage Rolf Lustig.

Panorama mot norr Haparanda

En panoramabild sedd mot norr från Vattentornet i Haparanda omkring 1950 talet.